מידע תאגידי

אחראי לדפי האינטרנט של Robert Bosch GmbH

שם וכתובת
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
GERMANY

מועצת המנהלים
Dr. Volkmar Denner, Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Dr. Michael Bolle, Dr. Christian Fischer, Dr. Stefan Hartung, Dr. Markus Heyn, Harald Kröger, Christoph Kübel, Rolf Najork, Uwe Raschke, Peter Tyroller

איש הקשר שלך ב-Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 400 40990

בית משפט לרישום
District court Stuttgart HRB 14000

מספר עוסק מורשה במע"מ
DE811128135