דלג לתוכן הראשי

הודעה על הגנת נתונים

הודעה על הגנת המידע מטעמה של Robert Bosch GmbH

1. Bosch מכבדת את פרטיותך

ההגנה על פרטיותך במהלך עיבוד הנתונים האישיים שלך, כמו גם אבטחת כל הנתונים העסקיים, עומדים בראש מעייננו. אנו מעבדים את הנתונים האישיים שנאספו במהלך ביקורך בהצעות המקוונות שלנו בסודיות ורק בהתאם לתקנות החוק.

הגנת המידע ואבטחת המידע כלולים במדיניות הארגונית שלנו.


2. מבקר

Robert Bosch GmbH היא המבקרת האחראית על עיבוד הנתונים שלך; החרגות בנושא זה מפורטות בהודעת הגנת נתונים זו.

פרטי יצירת הקשר שלנו הם כדלקמן:

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
GERMANY

דוא"ל: kontakt@bosch.de
טלפון: 4971140040990+

3. איסוף, עיבוד ושימוש בנתונים אישיים

3.1 · קטגוריות לעיבוד נתונים

אנו מעבדים נתוני התקשרות (למשל השם, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, המען, כתובת ה-IP).

3.2 · עקרונות

נתונים אישיים מורכבים מכל המידע הקשור לישות טבעית מזוהה או הניתנת לזיהוי, כולל, למשל השמות, הכתובות, מספרי הטלפון, כתובות הדוא"ל, נתוני האב החוזיים, חוזי החשבונאות ופרטי התשלום, שהם ביטוי לזהותו של אדם.

אנו אוספים, מעבדים ומשתמשים בנתונים אישיים (כולל כתובות IP) רק כאשר קיים בסיס משפטי סטטוטורי לעשות זאת, או אם נתת את הסכמתך לעיבוד או לשימוש במידע האישי שלך בעניין זה, למשל באמצעות הרשמה.

3.3 · מטרות העיבוד והבסיס המשפטי

אנו, כמו גם ספקי השירות שהוסמכו על ידינו, מעבדים את הנתונים האישיים שלך למטרות העיבוד הבאות:

3.3.1 · מתן הצעות מקוונות אלה

 • הבסיס המשפטי: בעיקר עניין לגיטימי מצדנו בשיווק ישיר, כל עוד הדבר מתרחש בהתאם לחוקי הגנת המידע והתחרות.

3.3.2 · פתרון הפרעות באספקת שירותים וכן מסיבות אבטחה

 • הבסיס המשפטי: מילוי התחייבויותינו המשפטיות במסגרת אבטחת המידע, ובעיקר עניין לגיטימי לפתור הפרעות באספקת השירותים, כמו גם הגנה על ההצעות שלנו.

3.3.3 · קידום עצמי וקידום על ידי אחרים, כמו גם ביצוע מחקרי שוק וניתוח הנעשה במסגרת המותר באופן רשמי או מבוסס על הסכמה

 • הבסיס המשפטי: הסכמה או בעיקר עניין לגיטימי מצדנו בשיווק ישיר, כל עוד הדבר מתרחש בהתאם לחוקי הגנת המידע והתחרות.

3.3.4 · שמירה והגנה על זכויותינו

 • הבסיס המשפטי: עניין לגיטימי מצדנו באכיפה ובהגנה על זכויותינו.

3.4 · קובצי יומן

בכל פעם שאתה משתמש באינטרנט, הדפדפן שלך מעביר מידע מסוים שאנו שומרים במה שמכונה קובצי יומן.

אנו שומרים קובצי יומן למשך 7 ימים כדי לאתר שיבושים באספקת השירות ומסיבות אבטחה (למשל, כדי לחקור ניסיונות תקיפה) ומוחקים אותם לאחר מכן. קובצי יומן הדורשים שמירה בתור ראיות, אינם נמחקים עד ליישוב האירוע הרלוונטי ועשויים, כל מקרה לגופו, להיות מועברים לרשויות החוק.

קובצי יומן משמשים גם למטרות ניתוח (ללא כתובת ה-IP או ללא כתובת ה-IP המלאה) עיין בסעיף 3.3.3 · "קידום עצמי וקידום על ידי אחרים, כמו גם ביצוע מחקרי שוק וניתוח הנעשה במסגרת המותר באופן רשמי או מבוסס על הסכמה"

בקובצי היומן נשמר המידע להלן:

 • כתובת ה-IP (כתובת פרוטוקול האינטרנט) של התקן הקצה המשמש לגישה להצעה המקוונת;
 • כתובת האינטרנט של האתר שממנו בוצעה הגישה להצעה המקוונת (מה שמכונה URL המקור או URL המפנה);
 • שם ספק השירות אשר שימש לגישה להצעה המקוונת;
 • שם הקבצים או המידע שאליו ניגשת;
 • תאריך ושעה, כמו גם משך קריאת הנתונים;
 • נפח הנתונים שהועבר;
 • מערכת ההפעלה ומידע על דפדפן האינטרנט שהיה בשימוש, כולל תוספות המותקנות (למשל, נגן Flash);
 • קוד סטטוס http (למשל, "בקשה הצליחה" או "הקובץ שהתבקש לא נמצא”).

3.5 ילדים

הצעה מקוונת זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 16.

3.6 · העברת נתונים

3.6.1 · העברת נתונים לבקרים אחרים

בעיקרון, הנתונים האישיים שלך מועברים לבקרים אחרים רק כאשר הם נדרשים לשם קיום התחייבות חוזית, או אם לנו, או לצד שלישי, קיים עניין לגיטימי להעברת הנתונים, או אם נתת את הסכמתך לכך. פרטים על הבסיס המשפטי ועל הנמענים, או קטגוריות הנמענים, ניתן למצוא בסעיף "מטרות העיבוד והבסיס המשפטי" (ראה סעיף 3.3).

בנוסף, נתונים עשויים להיות מועברים לבקרים אחרים כאשר אנו מחויבים לעשות זאת עקב תקנות סטטוטוריות או צווים אדמיניסטרטיביים או משפטיים הניתנים לאכיפה.

3.6.2 · ספקי שירות (כללי)

אנו מערבים ספקי שירות חיצוניים עבור משימות כמו שירותי מכירה ושיווק, ניהול חוזים, טיפול בתשלומים, תכנות, אחסון נתונים ומוקדי שירות. בחרנו את ספקי השירות הללו בקפידה ואנו מפקחים עליהם על בסיס קבוע, במיוחד בכל הנוגע לטיפול היעיל שלהם ולהגנה על הנתונים שהם מאחסנים. כל ספקי השירות מחויבים לשמור על סודיות ולקיים את הוראות החוק. ספקי שירות עשויים להיות גם חברות אחרות של קבוצת Bosch.

3.6.3 · העברה לנמענים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי

אנו עשויים להעביר נתונים אישיים לנמענים שנמצאים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, כלומר למדינות שלישיות. במקרים כאלה, לפני ההעברה אנו מבטיחים שמקבל הנתונים מספק רמה מתאימה של הגנת נתונים או שהסכמת להעברה מסוג זה. אתה רשאי לקבל רשימה של הנמענים במדינות השלישיות והעתק של ההוראות שנקבעו לצורך זה, תוך הבטחת רמה מתאימה של הגנה על הנתונים. למטרה זו, נא עיין בהצהרות המופיעות בסעיף "יצירת קשר" (ראה סעיף 10).

3.7 · משך האחסון, תקופת ההחזקה

בעיקרון, אנו מאחסנים את הנתונים שלך כל עוד קיים צורך לספק את ההצעות והשירותים החכמים שלנו, או כל עוד יש לנו עניין לגיטימי לאחסן נתונים אלה (למשל, ייתכן שעדיין יש לנו עניין לגיטימי בשיווק בדיוור ישיר לאחר עמידה בהתחייבויות החוזיות שלנו). בכל המקרים האחרים אנו מוחקים את הנתונים האישיים שלך, למעט נתונים שאנו מחויבים לשמור לצורך מילוי התחייבויותינו במסגרת החוק (למשל, עקב תקופות שמירה על פי בתקנות המיסוי ומסחר אנו מחויבים לשמור מסמכים, כמו למשל חוזים וחשבוניות, לפרקי זמן מוגדרים).


4. שימוש בקובצי Cookie

במסגרת השירות המקוון שלנו, אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie ובמנגנוני מעקב. קובצי Cookie הם קובצי מלל קטנים שעשויים להיות מאוחסנים במכשיר שלך בעת שימוש בשירות המקוון שלנו. המעקב אפשרי תוך שימוש בטכנולוגיות שונות. בפרט אנו מעבדים מידע בטכנולוגיית Pixel ו/או במהלך ניתוח קובצי יומן.

4.1 · קטגוריות

אנו מבחינים בין קובצי Cookie שהם חובה לפונקציות הטכניות של השירות המקוון, לבין קובצי Cookie ומנגנוני מעקב שאינם נדרשים לצורך הפונקציה הטכנית של השירות המקוון.

בדרך כלל ניתן להשתמש בשירות המקוון ללא קובצי Cookie המשמשים למטרות שאינן טכניות.

4.1.1 · קובצי Cookie הנדרשים למטרות טכניות

המונח קובצי Cookie הנדרשים למטרות טכניות מתייחס לקובצי Cookie שבלעדיהם לא ניתן להבטיח את המאפיינים הטכניים של השירות המקוון. אלה כוללים למשל קובצי Cookie המאחסנים נתונים שמטרתם להבטיח הפעלה חלקה של קטעי וידאו או שמע.

קובצי Cookie מסוג זה יימחקו ביציאה מהאתר.

4.1.2 · קובצי Cookie ומנגנוני מעקב שאינם נדרשים מבחינה טכנית

אנו עושים שימוש בקובצי Cookie שיווקיים ובמנגנוני מעקב. אנו משתמשים בקובצי Cookie ובמנגנוני מעקב מסוג זה רק אם נתת את הסכמתך המוקדמת בכל מקרה לגופו. למעט קובץ ה-Cookie ששומר את הסטטוס הנוכחי של הגדרות הפרטיות שלך (Cookie הבחירה). קובץ Cookie זה מוגדר על סמך עניין לגיטימי.

כללי

על ידי שימוש בקובצי Cookie שיווקיים ובמנגנוני מעקב אנו ושותפינו יכולים להציע לך הצעות המבוססות על תחומי העניין שלך, כתוצאה מניתוח התנהגות המשתמש שלך:

 • סטטיסטיקה:
  על ידי שימוש בכלים סטטיסטיים אנו מודדים למשל את מספר הצפיות שלך בעמוד.
 • מעקב הפניות:
  השותפים שלנו למעקב אחר הפניות ממקמים קובץ Cookie במחשב שלך ("Cookie הפניה") אם אתה נכנס לאתר שלנו דרך מודעה של השותף הרלוונטי. בדרך כלל קובצי Cookie אלה לא יהיו תקפים עוד לאחר 30 ימים. כאשר אתה מבקר בעמודים מסוימים באתר שלנו וטרם פג תוקפו של קובץ ה-Cookie, אנו ושותף ההפניה הרלוונטי יכולים לזהות שמשתמש מסוים לחץ על הפרסומת והופנה דרכה לאתר שלנו. ניתן לעשות זאת גם במכשירים מרובים. המידע המתקבל באמצעות Cookie ההפניה משמש למטרות איסוף ערכים סטטיסטיים של ההפניות, ולתיעוד המספר הכולל של המשתמשים שלחצו על הפרסומת המתאימה והופנו לאתר דרך תג המעקב של ההפניות

שים לב ששימוש בכלים עשוי לכלול העברת הנתונים שלך לנמענים שנמצאים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, בהם לא קיימת הגנה נאותה על נתונים בהתאם ל-GDPR (למשל ארה"ב). לקבלת פרטים נוספים בנושא זה יש לעיין בתיאור להלן המתייחס לכלי השיווק השונים

 • .שם: Google Analytics
  ספק: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, אירלנ
  פעולות: ניתוח התנהגות משתמשים (אחזור דפים, מספר מבקרים וביקורים, הורדות), יצירת פרופילי משתמש בדויים על סמך מידע חוצה מכשירים של משתמשי Google המחוברים (מעקב חוצה מכשירים), העשרה של נתוני משתמש בדויים עם יעד מידע ספציפי לקבוצה המסופק על ידי Google, מיקוד מחדש, בדיקת UX, מעקב הפניות ושיווק מחדש בשילוב עם Google Ads
 • שם: Google Tag Manager
  ספק: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, אירלנ
  פעולות: ניהול תגי אתרים באמצעות ממשק המשתמש, שילוב קודי התוכנה באתרי האינטרנט שלנו
 • שם: Google Ads
  ספק: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, אירלנ
  פעולות: פרסום מודעות, שיווק מחדש, מעקב הפניות
  מידע נוסף זמין בקישור: https://adssettings.google.com/authenticated

4.2 · ניהול קובצי Cookie ומנגנוני מעקב

אתה יכול לנהל את הגדרות קובצי ה-Cookie והמעקב שלך בדפדפן ו/או בהגדרות הפרטיות שלנו.

שים לב: ההגדרות שביצעת מתייחסות רק לדפדפן בו נעשה שימוש, כל מקרה לגופו.

4.2.1 · ביטול כל קובצי ה-Cookie

אם ברצונך להשבית את כל קובצי ה-Cookie, השבת את השימוש בקובצי Cookie בהגדרות הדפדפן שלך. שים לב שהדבר עלול להשפיע על התפקודיות של האתר.

4.2.2 · ניהול ההגדרות שלך בהתייחס לקובצי Cookie ולמנגנוני מעקב שאינם נדרשים מבחינה טכנית

בעת ביקור באתרי האינטרנט שלנו, תישאל בשכבת קובצי ה-Cookie האם אתה מסכים לשימוש שלנו בקובצי Cookie שיווקיים או במנגנוני מעקב, בהתאמה.

בהגדרות הפרטיות שלנו, אתה רשאי לבטל את הסכמתך העתידית או להעניק את הסכמתך בנקודת זמן מאוחרת יותר.


5. רשת אספקת תוכן של Microsoft Azure

על מנת לייעל את זמני הטעינה של האתר, אנו משתמשים בשירותי Azure Content Delivery .Network (CDN) הספקים הם Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA ,98052-6399 ארה"ב ו-Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Ireland.

ה-CDN עוזר לספק את התוכן שבאתר - במיוחד קבצי מדיה גדולים כגון גרפיקה, טקסט או סרטונים - במהירות רבה יותר בעזרת רשת של שרתים מבוזרים גיאוגרפית, ובכך מפחית את זמני הטעינה.

השימוש בשירותי ה-CDN מבוסס על פריט 6, סעיף 1 Lit. f GDPR במתן תוכן באתר זה.

בהקשר של עיבוד זה, נתונים אישיים מועברים לארה"ב. השידור מבוסס על סעיפים אירופאיים סטנדרטיים שבהם מתחייבת מיקרוסופט לציית לחוק הגנת המידע האירופי עבור השירותים הניתנים לה.

מידע נוסף בנוגע לפרטיות בהקשר לשירות CDN של מיקרוסופט זמין כאן: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/. ניתן למצוא את מדיניות הפרטיות של מיקרוסופט כאן : https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement


6. קישורים חיצוניים

ההצעות המקוונות שלנו עשויות להכיל קישורים לדפי אינטרנט של צדדים שלישיים, בפרט של ספקים שאינם קשורים אלינו. בלחיצה על הקישור אין לנו שום השפעה על האיסוף, העיבוד והשימוש בנתונים האישיים שאולי מועברים לצד השלישי על ידי לחיצה על הקישור (כגון כתובת ה-IP או הכתובת של האתר בו נמצא הקישור) כיוון שהתנהלותם של צדדים שלישיים אינה נמצאת באופן טבעי בשליטתנו. איננו לוקחים אחריות על עיבוד נתונים אישיים על ידי צדדים שלישיים.


7. אבטחה

עובדינו והחברות המספקות שירותים מטעמנו, מחויבים לסודיות ולציות לחוקי הגנת המידע התקפים. אנו נוקטים בכל האמצעים הטכניים והארגוניים הנדרשים על מנת להבטיח רמת אבטחה הולמת ולהגן על הנתונים שלך המנוהלים על ידינו, בפרט מפני הרס, מניפולציה, אובדן, שינוי או חשיפה בלתי מורשית או גישה לא מורשית או בלתי חוקית. אמצעי האבטחה שלנו משופרים בהתמדה בהתאם להתקדמות הטכנולוגית.


8. זכויות המשתמש

כדי לאכוף את זכויותיך, אנא השתמש בפרטים המופיעים בסעיף "יצירת קשר" (ראה סעיף 10). בעשותך כן, נא וודא שזיהוי שלך הוא חד משמעי.

8.1 · הזכות והגישה למידע

עומדת לך זכות לקבל מאתנו אישור בנוגע לעיבוד או לאי העיבוד של הנתונים האישיים שלך, כמו גם גישה לנתונים האישיים שלך.

8.2 · הזכות לתיקון ולמחיקה

זכותך לדרוש תיקון של נתונים אישיים שאינם מדויקים. ככל שמתקיימות הדרישות סטטוטוריות, עומדת לך הזכות לדרוש את ההשלמה או המחיקה של הנתונים שלך.

הדבר אינו חל על נתונים הנחוצים למטרות חיוב או חשבונאות או נתונים הכפופים לתקופת אחסון סטטוטורית. אם הגישה לנתונים כאלה לא נדרשת, עיבודם יוגבל (ראה להלן).

8.3 · הגבלת עיבוד נתונים

ככל שמתקיימות הדרישות הסטטוטוריות, עומדת לך הזכות לדרוש הגבלה של עיבוד הנתונים שלך.

8.4 · ניידות נתונים

ככל שמתקיימות הדרישות הסטטוטוריות, עומדת לך הזכות לדרוש את קבלת הנתונים שסיפקת לנו בפורמט מובנה, מקובל הניתן לקריאה ממוחשבת, או - אם הדבר אפשרי מבחינה טכנית - העברת אותם הנתונים על ידנו לצד שלישי.

8.5 · הזכות להתנגד

8.5.1 · התנגדות לשיווק ישיר

בנוסף, אתה רשאי להתנגד בכל עת לעיבוד הנתונים האישיים שלך למטרות שיווק ישיר. נא קח בחשבון כי מסיבות ארגוניות, יתכן שתהייה חפיפה בין התנגדותך לבין השימוש בנתונים שלך במסגרת קמפיין שכבר יצא אל הפועל.

8.5.2 · התנגדות לעיבוד נתונים על הבסיס המשפטי של "עניין לגיטימי"

בנוסף, זכותך להתנגד בכל עת לעיבוד הנתונים האישיים שלך, ככל שהדבר מבוסס על "עניין לגיטימי". אנו נפסיק את עיבוד הנתונים שלך, אלא אם כן אנו מציגים עילה לגיטימית ומשכנעת המבוססת על דרישות משפטיות הגוברות על זכויותיך.

8.6 · ביטול הסכמה

במקרה שהסכמת לעיבוד הנתונים שלך, עומדת לך הזכות לבטל הסכמה זו בכל עת עם תוקף עתידי. חוקיות העיבוד של הנתונים לפני ביטול ההסכמה שלך נותרת בעינה.

8.7 · הזכות להגיש תלונה ברשות הפיקוח

עומדת לך הזכות להגיש תלונה ברשות הפיקוח. תוכל לפנות לרשות הפיקוח האחראית במקום מגוריך, או במדינת התושבות שלך, או לרשות הפיקוח האחראית עלינו. רשות זו היא:

נציב המדינה להגנת נתונים וחופש המידע

כתובת:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
GERMANY

כתובת דואר:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
GERMANY

טלפון: +49 711 6155 41-0
פקס: +49 711 6155 41-15
שליחת דוא"ל: poststelle@lfdi.bwl.de


9. שינוי בודעה על הגנת המידע

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את אמצעי האבטחה והגנת המידע שלנו. במקרים אלה אנו נשנה את ההודעה על הגנת המידע שלנו בהתאם. לכן עליך לשים לב לגרסה הנוכחית של ההודעה על הגנת המידע שלנו, מכיוון שהיא כפופה לשינויים.


10. יצירת קשר

אם ברצונך ליצור קשר איתנו, תוכל למצוא אותנו בכתובת המפורטת בסעיף "מבקר" (ראה סעיף 2).

כדי לעמוד על זכויותיך וכדי להודיע על אירועי הגנה על מידע, השתמש בקישור הבא:
https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

להצעות ותלונות המתייחסות לעיבוד הנתונים האישיים שלך אנו ממליצים ליצור קשר עם הממונה שלנו על הגנת נתונים:

הממונה על הגנת נתונים
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

או

שליחת דוא"ל: DPO@bosch.com


התאריך הקובע: 12.06.2024