דלג לתוכן הראשי

הודעה משפטית

למשתמשים בדפי האינטרנט של Robert Bosch GmbH

Copyright (©)

כל התוכן של אתר אינטרנט זה (בפרט המלל, התמונות, הגרפיקה, הקול, האנימציות והסרטונים) ומיקומם באתרי Bosch כפופים להגנת זכויות יוצרים ולחוקי הגנה אחרים. ללא הסכמת בעלי הזכויות בהתאמה, אסור להעתיק, להפיץ, לשנות או להנגיש את התוכן באתרים אלה לצדדים שלישיים למטרות מסחריות.

סמלים

אלא אם צוין אחרת במפורש, הסימנים המשמשים באתרים שלנו הם הקניין הרוחני של Robert Bosch GmbH, גרמניה.

אין רישיון

אתר זה לא מעניק שום רישיון לשימוש בקניין הרוחני (בפרט בפטנטים, בסימנים ובזכויות יוצרים) של חברות בקבוצת Bosch (Bosch) או של צדדים שלישיים.

מידע על פתרון מחלוקות מקוונות

הנציבות האירופית הקימה פלטפורמה ליישוב סכסוכים מקוונים (ODR). פלטפורמה זו נועדה לשמש נקודת מגע ליישוב סכסוכים הנוגעים להתחייבויות חוזיות במסגרת חוזי מכירות מקוונים וחוזי שירות מקוונים מחוץ לבית המשפט.

הפלטפורמה זמינה בקישור http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Robert Bosch GmbH אינה נוטלת חלק בהליכים ליישוב סכסוכים בפני גופי בוררות צרכניים.